support תמיכה

English follows Hebrew

בהכללה לא כל כך גסה ניתן לומר שכל אחד בעולם זקוק לכסף, ולכל אחד בעולם שרוצה להשקיע בדבר מה יש סכום כסף מוגבל לעשות כן, ובכלל – משאבים הם דבר מוגבל. אני יכול להתפלסף כאן הרבה כהקדמה לתוכנו של דף זה, אבל אני לא מעוניין להלאות. אני רוצה להאיר קצת את עיניכם לגבי מדוע הדף הזה בכלל נמצא באתר, והתשובה היא פשוטה – אני אמנם מסתדר בחיים כלכלית – יש עבודה, יש משפחה וחברה תומכת מסביב, יש גופים שאפשר ללוות מהם וכן הלאה; כמו כן, ברור מגלישה באתר זה, או מהיכרות אישית איתי, שאני עושה הרבה מוזיקה, ומחלק ניכר מעשייה זו אני מתפרנס. יחד עם זאת, יש חלקים בעשייה המוזיקלית שלי, וביחוד חלקים הקשורים ליצירה האישית שלי, ולמיזמים השונים אותם אני יוזם, שלא ממריאים, וחבל לי על כך. לא ממריאים כי קשה להרים אותם בלי פרסום ושיוף מקובל, שבתורו דורש הרבה כסף ו/או השקעה של זמן, שגם הוא כזכור משאב מוגבל, כי בכל זאת צריך להתפרנס. אני אמנם מתפרנס ממוזיקה, ורואה ברכה בעמלי ואף מסתובב בעולם עם מימד של תחושת שליחות והגשמה בזכות עשייתי זו, אבל ברור לי שפרנסה זו, שנובעת מעיקר עשייתי, והדברים כרוכים זה בזה, היא רק חלק אחד של מה שאני סבור שיש לי להעניק לעולם, מה שמעניין אותי לעשות, ומה שאני בכל זאת נאבק ועושה בשוליים, וכאמור – אתם יכולים בהחלט לראות כאן באתר עדויות להרבה עשייה מהסוגים הנ”ל, אבל הייתי שמח לאפשרות ליותר. הייתי שמח להיות בעל יותר אמצעים לעשייה זו. אמצעים חומריים, זמן פנוי להקדיש לה, וגם משאבים כדי לפרסם את יצירותיי הללו כראוי. אולי לא כולן מתאימות להמונים, אבל אין ספק שפרסום ראוי, ולאחר השקעת מאמצים שדורשים את המשאבים שהזכרתי ליצירה עצמה, יכול להביא את יצירתי לכדי היקף ותפוצה רחבים הרבה יותר
עכשיו, מטבע הדברים, מכיוון שבכל זאת יש לי אמונה כלשהי במה שיש בי, ושוב – מבלי להכנס להתפלספויות ופסיכולוגיה, אני שואף ליצור, ושואף להותיר חותם בדמות מורשת, כמובן מתוך התקווה שאכן יצירתי תורמת לעולם לכל הפחות יופי, הבעה, מחשבה ונחמה. לכן אני עושה, ולכן אני שואף לעשות יותר. עכשיו, תורכם
אני לא אומר חלילה שתמיכה כספית באמנות היא בוודאות הצורה הטובה ביותר להוציא את כספכם, גם אם אתם מעוניינים לתרום כספית לעולם, וגם אם אתם מעוניינים לתרום כספית לעשייה אמנותית – ייתכן שיש מקומות ודרכים טובים יותר לתרום בהם. יחד עם זאת, לאחר שאני מציע כאן את מרכולתי, אני מציע לכם גם את האפשרות לתמוך בי כלכלית כדי לאפשר לי עשייה נוספת, ברמה יותר גבוהה, ובפרסום נרחב יותר. אתם כמובן מוזמנים גם להעביר את הבשורה הלאה

?ובסופו של יום – מה ואיך
ובכן – ניתן ליצור איתי קשר ישירות, ולתאם איתי העברת כספים למען מטרות אלו. אפשר גם לעשות את זה בדרך אוטומטית וקבועה, גם אם כרוכה בעמלות מסויימות, דרך אתר ייעודי בדיוק למטרות אלו המוקדש לאמני העולם שבוחרים להשתמש בו. שימו לב, הפלטפורמה של האתר באנגלית, ובהתאם, ומכיוון שממילא הפנייה היא עולמית, כך גם התוכן שהכנסתי אליו. הרי הקישור
https://www.patreon.com/adisilberberg

מה אתם מקבלים בתמורה? ובכן – ראשית, כמובן – תמכתם במטרה שאני מקווה שאתם מאמינים בה, ורוצים לראות בקידומה. אני לא מקבץ נדבות (מבלי להיות שיפוטי…). אבל מעבר לזה – שני דברים. הראשון – אפשרות להשפיע. יחד עם תרומתכם, אתם מוזמנים להשמיע את קולכם, ע” יצירת קשר ישיר איתי, ולומר לי איזה מתחומי עשייתי אתם הייתם שמחים לראות שמקודם, או אפילו אילו מוצרים בא לכם שאצור, או באילו אמצעים הייתם רוצים שאשתמש, ואת דעתכם זו אשקלל בשיא הרצינות בקביעת סדר העדיפויות שלי. שנית, תהיו זכאים להנחה לעיתים, ואולי אפילו לקבלה בחינם לעיתים, של מוצרים שלי כמו דיסקים, או כרטיסים למופעים. את המידה המדוייקת של ההנחה אוכל לקבוע רק בהתאם לספסיפיקציות של המוצר שברצונכם לקבל, ובהתאם לעלויות הכרוכות בו ולחלקי בו (שהרי לרבים ממוצריי יש שותפים), אבל אוכל להבטיח לכם שאני לא אגבה רווח מהתומכים שלי

לסיום, וכדי לא לצאת בהרגשה של תרומה חד צדדית, אספר שלי אישית יש תמיד הרגשה שאני יכול לתרום ולהתנדב הרבה יותר, אבל אני יודע שיש בחיי בכל זאת מוטיבים, ולו מינימליים, של תרומה והתנדבות. תרומות כספיות, תרומות מוצרים, וגם – התנדבויות שונות, הם מרכיב מסויים בחיי. אולי זה לא רלוונטי במיוחד לענייננו בעיניכם, אבל אני חש צורך לציין את זה כדי לצייר תמונה שלמה יותר של גלגל החיים ויחסי לנושא. מכל מקום, דף זה מזמין אתכם לתמוך כספית, אבל דעו לכם שגם תמיכה בכל דרך אחרת – החל מעזרה מקצועית, ועד הפצה של יצירותיי הלאה, מתקבלת בהערכה רבה, וחשובה בעיניי עד מאוד, וכמובן כמובן שבפן הכי אישי, אני מאוד מקווה שאתם עצמכם נהנים ממה שיש לי להציע לכם כאן באתר, כמו גם מחוצה לו
!בנימה זו, כרגיל – תודה שקראתם. שאו ברכה

 

(לקריאה נוספת של מחשבותיי בנושא)

 Generally and not too roughly one may say that everyone is in need of money, and that everyone in the world that wants to invest in something has a limited amount of money to do so, and in general – resources are a limited thing. I can philosophize here a lot as a prelude to the content of this page, but I do not want to wear out. I want to brighten your eyes about why this page is in the site at all, and the answer is simple – I may be getting on in life financially – have a job, have a family and a supportive society around, there are bodies that I can loan from and so on; Furthermore, it is clear from browsing this site, or from a personal acquaintance with me, that I do a lot of music, and from much of it I make a living. However, there are parts of my musical activity, particularly parts related to my own work, and the various projects I initiate, that do not take off, and I feel sorry for it. They do not take off because it’s hard to lift them without advertising and grinding to standard, which in turn requires a lot of money and/or investment of time, which is a limited resource – it will be recalled that there’s still a need to earn a living. I do make a living from music, and see blessing of my labor and walk around the world with some sense of purpose and fulfillment by this virtues, but it is clear to me that the part that support it, due mainly doing, and things are intertwined, is only one part of what I think I have to offer to the world, what interests me to do, and what I’m still struggling at margins to do, and as mentioned – you can definitely see here on the site evidence for much action of the above, but I would be happy to allow more. I’d love to have more resources toward this endeavor. Material means, free time to devote to it, and resources to publish these creations properly. Maybe not all of them correspond to the masses taste, but there is no doubt that advertising is worth, and investment of efforts require the resources I mentioned for the work itself, that can bring to the creative scope and to a much wider distribution.
Now, naturally, because I still have some faith in what there is in me, and again – without getting into philosophy and psychology, I strive to create, and strives to make my mark in the form of legacy, of course, hoping that my creativity contributes to the world at least beauty, expression, thought and comfort. So I’m doing, so I strive to do more. Now it’s your turn.
I mean, financially supporting art is maybe not certainly the best way to spend your money, even if you want to contribute financially to the world, and if you want to contribute financially to artistic practice – there may be places and ways to better contribute to them. However, when I offer here my wares, I suggest you also the possibility to support me financially to enable me further actions, at a higher level and with more extensive advertising. Of course you are also welcome to pass the word on.

 And at the end of the day – what and how?
Well – you can contact me directly, and coordinate with me transfer of funds for these purposes. It is also possible to make it in automatic and permanent way, even if it involves certain commissions, through a dedicated website just for these purposes dedicated to the world artists who choose to use it. Here’s the link to my page there:
https://www.patreon.com/adisilberberg

 What you get in return? Well – first, of course – you supported in something that I hope you believe in, and want to see the it promoted. I’m not begging (without being judgmental …).
But beyond that – two things. The first – the possibility of influence. Along with your contribution, you are invited to make your voice heard, by making direct contact with me, and tell me in what fields of endeavor you were happy to see me promote, or even what products you desire to support, or what measures would you like me to use, and I would take your opinion into account most seriously while determining my priorities. Secondly, you are entitled to a discount at times, and may even receive free fee at times, of my products like CDs or tickets for shows. The extent to exact of the assumption that I can give in only in accordance with specifications of the products you want to get, and depending on the costs involved in it and my parts of it (for most there are partners involved), but I can assure you that I am not going to claim profits from my supporters.

 Finally, and in order not to leave with the feeling of a unilateral contribution, I will tell that my personal feeling is always that I can contribute and volunteer much more, but I know that these can still be seen as motifs in my life, even if minimal – I am giving and volunteering. Monetary donations, donations of products, and – various volunteering activities, are a particular component in my life. It may not be particularly relevant to our case to you, but I must also note that in order to paint a more complete picture of the wheel of life, I feel it proportionate to the subject. In any case, this page invites you to support financially, but you should know that support in any other way – from professional help to distribution of my creations on, is very much appreciated, and I care about it very much, and of course, of course – most personally, I hope that you yourself enjoy what I have to offer you here on the site, as well as outside it.
In this vein, as usual – thanks for reading. Be blessed!

(for further reading of my thoughts on that issue)