דחייה של הקונצרט ברחובות לשבת ה22.4. חוץ מזה – אלבום חדש עלה לרשת

The concert in Rehovot was postpone to next week. See FB event linked down below for details

On the other hand, I’m glad to celebrate the release of a new album. Access it through the other link attached.

.הי כולם. שני דברים בפי

:קודם כל הודעה – הקונצרט שתוכנן להיום נדחה בשבוע. שימו לב לפרטים בקישור לאירוע הפייסבוק

https://www.facebook.com/events/779975746810832?ref=newsfeed

:לבד מזאת שמח מאוד להכריז על אלבום חדש של עיבודים לנעימות עבריות. קישור להאזנה בכל הפלטפורמות כאן