מופע סולו אלקטרו-אקוסטי מאולתר עם מבוא לעולם תמציות הצמחים, כולל טעימות

All invited this Saturday to a live improvised electro-acoustic solo show of mine along side with tastes of plants essences by Tzvi Salitan. Shivtia, Yehudia junction, 20:00