קונצרט אחרון ליהודים טובים עם תרזה בורטון – מוצ”ש בת”א

:כל הפרטים, כולל אפילו דוגמאות וידאו משבת האחרונה, באירוע הפייסבוק שמקושר להלן
https://www.facebook.com/events/659399877594272
(:!בואו בהמונכם

!חג שמח