הופעה שלי באחד מפסטיבלי הסוכות

היום מתחיל בבית פרספונה פסטיבל למשך החג שבמהלכו אופיע בערב חמישי עם מופע הסולו האלקטרו-אקוסטי המאולתר שלי
:לפרטים על הפסטיבל המסקרן מומלץ לסקור את האתר המעניין והמפורט שנבנה עבורו
(:מוזמנים ביותר
My Iseas this week in a nice festival in Israel, details of which you can get my mail: persephoneartfarm@gmail.com.