נויה בת”א

מתארח כאן היום בהפתעה להבלחה של שיר עם הכינור
(הקלטנו וצילמנו אותו לא מזמן, וצפוי להשתחרר בקרוב)