מכונת הזמן בפסטיבל הגיטרה – שירים עתיקים ונדירים בניב יידיש נכחד

מכונת הזמן בפסטיבל הגיטרה - שירים עתיקים ונדירים בניב יידיש נכחד

שימו לב – ננגן עם צ’לן מחליף, ובהרכב יותר אינטימי – ללא כינור, כך שיהיה לי אפילו יותר מקום לביטוי:)