שלישייה ברמת אביב

בצורה כמעט ספונטנית נשוב מחר לנגינה בפני העוברים, השבים והיושבים, בקניון רמת אביב – הכנר אדי רזניק ואנוכי בחליליות, והפעם בתור הצלע השלישית – נבלנית
הרפרטואר שנקרא – חדש ברובו
 10:30 28.2  למשך שלוש שעות. הציבור מוזמן:)