הבלחה בערב הגשמה

הבלחה בערב הגשמה

כמעט מעכשיו לעכשיו סוכם שאעלה על הבמה הערב ללוות את רועי מצויינים בכלים מגוונים בכמה שירים במסגרת ערב הגשמה בתל אביב.

מוזמנים

 http://www.hatslacha.com/pages/17653